Hỗ trợ trực tuyến

DÂY RÚT NHỰA

Dây rút nhựa 5*200( ...

Số lượng : 500 sợi/bịch Độ ...

38,000 VNĐ

Dây rút nhựa ...

Số lượng : 100 sợi/bịch Độ ...

51,500 VNĐ

Dây rút nhựa 8*400( ...

Số lượng : 250 sợi/bịch Độ ...

73,000 VNĐ

Dây rút nhựa 8*300(bịch ...

Số lượng : 250 sợi/bịch Độ ...

53,500 VNĐ

Dây rút nhựa 30 cm(bịch ...

Số lượng : 250 sợi/bịch Độ ...

29,500 VNĐ

Dây rút nhựa 25 cm(bịch ...

Số lượng : 250 sợi/bịch Độ ...

25,000 VNĐ

Dây rút nhựa 20 cm(bịch ...

Số lượng : 500 sợi/bịch Độ ...

28,000 VNĐ

Dây rút nhựa 15 cm(bịch ...

Số lượng : 500 sợi/bịch Độ ...

18,500 VNĐ

Dây rút nhựa 10cm(bịch ...

Số lượng : 1000 sợi/bịch Độ ...

16,000 VNĐ